Kollerøds historie

Byens historie

Første gang de kendte kilder næver Kollerød er i 1274, hvor Cecilie, som var datter af hvideslægtens Peder Ebbesen, forærede landsbyen Kollerød til brødrene (munkene) på Esrum Kloster, selvom der først blev givet skøde på det i 1285: 

”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn Amen. Cecilie, Peder Ebbesens Datter til alle Troende ... som får dette Brev at se. Efterdi jeg af det timelige Gods, som er tilstået mig i rimelig Mængde, på helsebringende Måde vil drage omsorg for min Sjæls Frelse, giver og skænker jeg – efter tilstrækkelig Overvejelse og Samtykke af min elskede Husbond og Herre Absalon og mine elskede Frænder af samme Gods til Esrum Kloster ... Landsbyen Kollerød med ... for at mit Minde skal leve evigt ....

... hvis der er noget tilbage, som ikke er betalt ... min Moders eller mine Brødres og Søstres testamenter. Og for at Brødrene uden Indsigelse og Hindring kan besidde har jeg tilskødet i Nærværelse af min Herre, Kong Erik, de Danskes højbårne Konge. Jeg har ladet dette brev bekræfte af min førnævnte Herre Kong Eriks Segl og hans Moders, min Herskerinde, den højvelbårne

Dronning Margrethes Segl, og med min elskede førnævnte Mands og mine elskede slægtninges Segl, nemlig herr Jon Littlæ og Herr Oluf Haraldsen og Fru Cecilie, søster til førnævnte Herr Jon.

Givet i det Herrens År 1274 på Langsiøhus til ære for vor Herre og Frelser, Jesus Kristus og hans hellige og glorværdige Moder Maria, den evige Jomfru, på Lille Sct. Hans Dag”

Siden der var noget at forære væk, har byen jo nok eksisteret noget længere, og kan meget vel være lige så gammel som Lynge og Børstingerød, som nævnes allerede i 1085, lige efter vikingetidens slutning (1066).

Navnet kommer af Collæruth, hvor Kolli er et gammelt dansk mandsnavn, som kommer af 'hoved', og rød står for rydning. Altså det sted, som Kolli ryddede (for skov).