Middelalderen

Her ses Kollerød sø på Videnskabernes Selskabs kort over Nordsjælland fra 1771.

Her ses Kollerød sø på Videnskabernes Selskabs kort over Nordsjælland fra 1771.

Igennem middelalderen var Kollerød ejet af Esrum Kloster, og det fremgår ef klosterets jordebog, at det i 1497 besad 9 gårde i byen. Indbyggerne har således været fæstebønder og betalt afgifter til klosteret.

I 1538 blev Esrum Kloster i forbindelse med reformationen, ligesom andre cistercienserklostre, underlagt abbeden i Sorø og i 1560 overtages det af Kronen til brug som jagtslot og stutteri.

I 1574 lod Kongen (Frederik 2.) sjællandske bønder grave lange kanaler fra Allerød sogn i syd og Gribsskov i nord. Vandet skulle bruges til at omgive Frederiksborg Slot med en sø. (Hans søn Christian 4. nedrev senere dette slot og opførte det nuværende Frederiksborg Slot).

I den forbindelse blev Kollerød å opdæmmet for at skaffe vand til Slotssøen og derved dannedes Kollerød sø.

Udstrækningen kan du se på billedet herunder. Tag fat i "pinden" i midten af billedet og kør mod højre eller venstre.

Original Image Modified Image
2018
1813