Landboreformer

På kortet fra 1813 ses de 5 gårde, som blev tilbage i byen efter udskiftningen. 4: Flintholm, 5a: Sørupgård, 3: Lundebakke, 6: Brønshøj og 7: Sølvhøj.
På kortet fra 1813 ses de 5 gårde, som blev tilbage i byen efter udskiftningen. 4: Flintholm, 5a: Sørupgård, 3: Lundebakke, 6: Brønshøj og 7: Sølvhøj.
Sølvhøj i Kollerøds sydlige ende, blev nedlagt mellem 1893 og 1913. Herover ses luftfoto fra 1959 af den sidste længe.
Sølvhøj i Kollerøds sydlige ende, blev nedlagt mellem 1893 og 1913. Herover ses luftfoto fra 1959 af den sidste længe.

I sidste halvdel af 1700-tallet sker der gennemgribende reformer af dansk landbrug.

Reformerne kørte ad tre spor:

  1. Ophævelse af landsbyfællesskabet og dermed bondebrugets driftsmæssige selvstændiggørelse uanset ejendomsforhold.
  2. En reform af fæstevæsenet og dermed bedre betingelser for de fæstebønder, der forblev knyttet til godserne.
  3. Fæstevæsenets gradvise ophævelse og bøndergodsets overgang til selveje.

Samtidig (1788-1800) blev stavnsbåndet ophævet.

I Kollerød betød udskiftningen (ophævelse af landsbyfællesskabet), at 5 af byens 10 gårde flyttede ud, nemlig Hvilebjerg, Møllemose, Hulhøj, Mellemskov og Engeled.

Tilbage i byen blev Flintholm, Sørupgård, Lundebakke, Brønshøj og Sølvhøj.