Kollerøds geologi

Geologisk ligger Allerød Kommune i et dødisområde. Det vil sige, at isen her lå stille længe og smeltede hen ved slutningen af sidste istid. I isen dannedes store smeltevandssøer, hvor  ler kunne synke til bunds, og Kollerød ligger på sådanne leraflejringer. Når man kører til Kollerød ad Gl Kollerødvej, kan man se, at markerne ligger lavt i forhold til vejen. Det er fordi ler her er gravet af og brugt til fremstilling af tegl og mursten på områdets teglværker. Kollerød lergrav er også dannet ved lergravning, og øst for lergraven kan man se spor efter det tipvognsspor, ad hvilket leret blev fragtet væk.

Teksterne på denne del af hjemmesiden er forfattet af Bjørli Lehrmann, som også bestyrer børnenaturcenteret Vestre Hus i Ravsholt skov. Der kan du finde meget mere om naturen både i almindelighed og i Allerød Kommune.