Brødeskov

Annemonetæppe
Annemonetæppe
Svenskegrøften i Brødeskov
Svenskegrøften i Brødeskov
Gamle bøge ved Kollerød Sø
Gamle bøge ved Kollerød Sø

Brødeskov er statsskov beliggende ned mod Børstingerød Mose, og skovgærdet angiver grænsen mellem Allerød og Hillerød Kommune.
Den sydlige del af Brødeskov ligger på en lerbakke og er beplantet med gran, mens den nordlige del er muldpræget og næringsrig med et meget smukt tæt anemonetæppe i april. Op mod slåenbækken er der også askemoser med gule anemoner og den specielle snylteplante skælrod. Her planlægges skovpasning med henblik på øget biodiversitet.
Den meget dybe grøft ”Svenskegrøften” i skovens nordvestlige ende er et besøg værd. Grøften er en del at et omfattende system af grøfter og dæmninger, der skulle føre vand til voldgraven om Frederiksborg slot.
Af dyreliv rummer skoven en del grævlingegrave, egern, ræve, skovmår og et ravnepar.