Børstingerød mose

Ellesump
Ellesump
Ved søen
Ved søen
Blomsterrige enge
Blomsterrige enge

Børstingerød Mose for enden af Vejs Ende er en tørvemose, hvor tørven i stor udstrækning er gravet af,  og mosen er nu i kraftig tilgroning med el og pil. Den største del af mosen er privatejet, med mange lange smalle grunde. Før i tiden var det nemlig almindeligt at alle gårde rådede over et moselod til tørvegravning, så man kunne få brændsel.
Mosen blev fredet i 1977. På det tidspunkt var en stor del af den lysåbne næringsrige sydøstlige del af mosen dækket af kæmpe-bjørneklo, men ved en stor og målrettet indsats blev denne invasive plante fordrevet og de kalkrige enge står nu med utallige plantearter, bl.a. masser af kodriver, majgøgeurt, tvebo baldrian, seline og gul star.  Her blev sommerfuglen mørk pletvinge, som ellers var uddød i Danmark, genudsat i 2013, og den synes ind til videre at klare sig godt.
Den centrale og nordlige del af mosen er meget næringsfattig. Her findes ellesump og ufremkommeligt pilekrat. Og her er mørke søer med kødædende blærerod, og her er tørveflader med soldug og blåbær.  En tur rundt ad mosens stier giver altså mange forskelligtartede naturoplevelser.