Kollerød å

Kollerød å
Kollerød å
Kollerød å
Kollerød å

Kollerød Å starter ved Lillerød Renseanlæg, løber langs Børstingerød Mose og delvis rørlagt under marker og Vejs Ende og dukker så op igen vest for Brødeskov. Åen ligger her udrettet og dybt i terrænet. Her lå engang en opstemmet sø – Kollerød Sø – hvis vand løb gennem en kanal til Frederiskborg Slotsvoldgrav.
Herefter løber åen i rør under Hillerød Motorvejen og løber så åbent hele vejen til Havelse Å.
Der findes bækørreder i åen, og man har anlagt gydebanker , men vandkvaliteten er ikke særligt god og de rørlagte dele af åen virker som barriere for fiskene. Der er derfor planer om at fritlægge og genslynge åen, forbedre vandkvaliteten ved at hindre overløb fra renseanlæget, om at bygge ny underføring med faunapassage under Hillerødmotorvejen – og muligvis at genskabe Kollerød Sø. Fremtiden vil vise, hvad det bliver til.